Det är få skillnader mellan fakturabelåning och fakturaköp

I Sverige marknadsförs två typer av fakturafinansiering, fakturabelåning och fakturaköp. Båda metoderna innebär att ett företag i förhand får ut den summa av kundfakturan som överrenskommits med fakturafinansiären.

Det är få skillnader mellan fakturabelåning och fakturaköp

I Sverige marknadsförs två typer av fakturafinansiering, fakturabelåning och fakturaköp. Båda metoderna innebär att ett företag i förhand får ut den summa av kundfakturan som överenskommits med fakturafinansiären.

Fakturabelåning eller fakturaköp?

Fakturabelåning är en tjänst där fakturafinansiären lånar ut pengar för kundfordringar mot en fastställd procentandel av fakturans totala värde. Fakturabelåning är ett vanligt och säkert alternativ för företag att få tillgång till sina kundbetalningar snabbare. Därmed frigörs kapital, likviditeten ökar och företaget får ett snabbt tillskott i kassaflödet. Metoden är flexibel då du själv väljer vilken eller vilka fakturor du ska belåna. Utöver lånet sköter fakturafinansiären även administrationen av fakturan, ser till att den blir betald av kunden och hjälper till med inkassoservice vid behov.

Vid fakturaköp säljer företaget sina fakturor till en fakturafinansiär. Från fakturafinansiärens perspektiv blir det ett köp. Metoden är i övrigt mycket lik fakturabelåning. När det gäller fakturaköp påstås det ibland att fakturafinansiären köper kreditrisken, vilket inte alltid är korrekt. Det är alltid kunden som i slutändan är ansvarig för att fakturan blir betald. Så låt dig inte vilseledas av oklara budskap.

Det är alltså inte mycket som skiljer de två finansieringssätten åt förutom att det ena är ett lån och det andra marknadsförs som ett köp. Olika fakturafinansiärer arbetar med olika villkor och avtal. Kolla upp noga vad som gäller.

Kreditkompaniet erbjuder enkel och snabb finansieringslösning

Kreditkompaniet har ett enkelt upplägg för tjänsten fakturabelåning utan dolda eller tillkommande avgifter. Vi betalar ut den avtalade delen av fakturabeloppet så snart kunden godkänt fakturan. Det innebär fasta avgifter på totalbeloppet per 30 dagar oavsett fakturabelopp. Från godkänd attest omvandlar vi dina kundfordringar till pengar inom 24 timmar.

Kreditkompaniet grundades våren 2009 och vilar på gedigen jurist- och ekonomkompetens och har valt att specialisera oss inom bygg- och fastighetsbranschen. Rak och personlig kontakt är viktig för oss. Annars kan vi inte sätta oss in i dina behov. Därför får du alltid en personlig kontaktperson som sköter alla dina ärenden.

Välkommen att höra av dig till oss på Kreditkompaniet så berättar vi mer om vår fakturabelåningstjänst. Ring 08-744 45 50 eller skicka e-post.

Vi erbjuder

Inga dolda avgifter

Betala bara när du använder våra tjänster.

Enhetspris

En fast procentsats per 30 dagar på alla fakturor.

Personlig kontakt

Vi är den kundnära aktören man kan prata direkt med.