Frigör kapital med fakturabelåning

Fakturabelåning är en enkel och flexibel form av fakturafinansiering som används när ett företag snabbt behöver frigöra kapital. Huvudsyftet är att få en bättre likviditet och ett snabbt tillskott i kassaflödet.

Frigör kapital med fakturabelåning

Fakturabelåning är en enkel och flexibel form av fakturafinansiering som används när ett företag snabbt behöver frigöra kapital. Huvudsyftet är att få en bättre likviditet och ett snabbt tillskott i kassaflödet.

Vad är fakturafinansiering?

Fakturafinansiering är en tjänst som innebär att du som kund får betalt direkt för din faktura istället för att behöva vänta i 30 dagar.

Fakturabelåning är lämpligt när ett företag snabbt vill öka sin likviditet. De flesta företag behöver någon gång frigöra kapital för att kunna investera eller få verksamheten att gå runt. Ett banklån, som både kan vara svårt att få och har långa handläggningstider, är inte alltid det optimala alternativet i en situation när man snabbt behöver agera. För ett mindre företag kan fakturafinansiering vara det som gör att man kommer vidare och kan investera i nya projekt.

Det finns två typer av fakturafinansiering som marknadsförs i Sverige, fakturabelåning och fakturaköp. Skillnaderna mellan metoderna är minimala. Det påstås ibland att fakturafinansiären även köper kreditrisken vid fakturaköp vilket inte alltid är korrekt. Det är kunden som i slutändan är ansvarig för att fakturan blir betald. Låt dig inte vilseledas av oklara budskap.

Fakturabelåning frigör kapital på kort tid

Vid fakturabelåning lånar en fakturafinansiär ut pengar för kundfordringar mot en fastställd procentandel av fakturans totala värde. Fakturabelåning är ett vanligt och säkert alternativ för företag att få tillgång till kundbetalningar tidigare än förfallodatumet. Därmed frigörs snabbt kapital, likviditeten ökar och företaget får ett snabbt tillskott i kassaflödet. Metoden är flexibel eftersom du själv väljer vilka fakturor du ska belåna.

Kreditkompaniet har erbjudit fakturabelåning sedan 2009, då företaget grundades. Vi betalar ut den avtalade delen av fakturabeloppet så snart kunden godkänt fakturan. Det innebär fasta avgifter på totalbeloppet per 30 dagar oavsett fakturabelopp. Från godkänd attest omvandlar vi dina kundfordringar till pengar inom 24 timmar.

Välkommen att höra av dig till oss på Kreditkompaniet så berättar vi mer om vår fakturabelåningstjänst. Ring 08-744 45 50 eller skicka e-post.

Vi erbjuder

Inga dolda avgifter

Betala bara när du använder våra tjänster.

Enhetspris

En fast procentsats per 30 dagar på alla fakturor.

Personlig kontakt

Vi är den kundnära aktören man kan prata direkt med.